Published: 9. October 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

CaNoRock X / EuRock I launched today

CaNoRock X / EuRock I soaring to the skies above Andøya, Norway

CaNoRock X / EuRock I soaring to the skies above Andøya, Norway (Photo: Kolbjørn Blix Dahle, ASC)

After nearly a week with intense work, the students from Switzerland, France, Norway and Canada launched their sounding rocket this morning at 11:30 LT. This was the 1oth rocket within the CaNoRock program, a bilateral student rocket & exchange program between Norway and Canada. Since late 2009, over 180 students have been at Andøya Space Center building their rocket, launched it and processed data. Making new friends and learning advanced team work is also a major part of the experience.

What was so special about this particular rocket was that for the second time (CaNoRock IX in February 2014) we had two students from Switzerland. And in addition to this, even one from France! Thanks a lot to Swiss Space Office and CNES in France for making this happen!

Read more about CaNoRock!

Published: 21. August 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

Engasjementstilling – Romskipet Aurora

dokikon_20140210122927Vi har ledig et 2-årig engasjement i 100 % stilling som prosjektleder for Romskipet Aurora, med tiltredelse snarest mulig. Det er mulighet for at engasjementet forlenges og omgjøres til fast stilling. Personen vi søker skal i hovedsak ha ansvar for den delen av driften som berører gjester fra inn- og utland, samt kurs og konferanse.

Les mer her!

Published: 29. July 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

PRESSEMELDING: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad besøker Andøya Space Center for å foreta åpningen av European Space Camp 2014 på fredag morgen.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad åpner European Space Camp fredag morgen på Andøya Space Center.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad åpner European Space Camp fredag morgen på Andøya Space Center.

European Space Camp er en 8 dagers internasjonal   realfagsleir for ungdom i alderen 17 – 20 år.

Realfaginteressert ungdom fra hele verden får bruke en del   av sommerferien sin til opplevelser en definitivt ikke får på skolebenken.   Deltakerne har daglige forelesninger i romrelaterte emner, samt gruppearbeid   hvor kunnskapene settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk   unike ressurser som finnes på Andøya Space Center.

På slutten av oppholdet har European Space Camp sitt absolutte klimaks –   oppskyting av rakett som har med instrumenter deltakerne har satt sammen og   klargjort. Under leiren legges det vekt på et høyt faglig nivå, samtidig som   blant annet hvalsafari og midnattsbading også gjør campen til et svært   sosialt arrangement.

European Space Camp arrangeres av Forbundet Unge Forskere og NAROM. Andre   viktige samarbeidspartnere er Norsk Romsenter og den europeiske   romorganisasjonen European Space Agency. I år   er det 25 deltakere fra 8 nasjoner som deltar på campen.

Den offisielle åpningen skjer fredag 1. august. kl 0900   på Andøya Space Center, og det er stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad som   foretar denne. Bjørnstad er medlem av Stortingets kirke-, undervisnings- og   forskningskomite, og representerer Fremskrittspartiet.

 

 

 

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad åpner European Space Camp fredag morgen på Andøya Space Center.

Published: 23. June 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

Ledige stillinger ved Andøya Space Center

Det er nå ledig to stillinger ved Andøya Space Center. Les mer om stillingene her:

Published: 30. April 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

ALOMAR celebrates 20 years in August 2014

alomar20ALOMAR is delighted to celebrate 20 years as a unique and internationally-recognized research observatory, Sandra Blindheim says. Sandra is Director of the ALOMAR Observatory.

The celebration will consist of a mixture of engaging scientific talks and discussions, as well as social events and arctic activities for invited guests. How ever, some of the arrangements unfolding at the atmospheric observatory on the top of the mountain Ramnan, a few kilometers outside the town of Andenes in Norway will also be open for the general public. The Opening Ceremony, August 22nd is one of them.

To find out more, check out the program! ALOMAR Observatory 20 years uten ASAC

Symposium participants: Bakerst fra venstre: Ulf van Zahn (tidl. IAP), Reidar Lyngra (ASC), Ralph Latteck (IAP), Jens Fiedler (IAP), Sven Peter Näsholm (NORSAR) , Marianne Moen (NRS), Josef Höffner (IAP), Mathew Beharrell (Lancaster Uni.), David Fritts (Gats Inc), Jens Hildebrand (IAP), Michael Gausa (ASC), Malin Abrahamsen (ASC), Georg Hansen (NILU), Eivind Thrane (tidl. FFI/ASC), Ove Havnes (UiT), Bjørn Gustavsson (UiT/Eiscat), Odd Roger Enoksen (ASC) I trappen, bak fra venstre: Ida Larsen (ASC), Sandra Blindheim (ASC), Charis Jones, Franz-Josef Lübken (IAP), Alain Hauchecorne (CNRS), Jorge Chau (IAP) Neder fra venstre: Jøran Moen (UiO), Hannes Vogelmann (KIT), daughter of Hannes, Gerd baumgarten (IAP)

Symposium participants:

Behind from the left:
Ulf van Zahn (tidl. IAP), Reidar Lyngra (ASC), Ralph Latteck (IAP), Jens Fiedler (IAP), Sven Peter Näsholm (NORSAR) , Marianne Moen (NRS), Josef Höffner (IAP), Mathew Beharrell (Lancaster Uni.), David Fritts (Gats Inc), Jens Hildebrand (IAP), Michael Gausa (ASC), Malin Abrahamsen (ASC), Georg Hansen (NILU), Eivind Thrane (tidl. FFI/ASC), Ove Havnes (UiT), Bjørn Gustavsson (UiT/Eiscat), Odd Roger Enoksen (ASC)

In the stairs, behind from the left:
Ida Larsen (ASC), Sandra Blindheim (ASC), Charis Jones, Franz-Josef Lübken (IAP), Alain Hauchecorne (CNRS), Jorge Chau (IAP)

Bottom left:
Jøran Moen (UiO), Hannes Vogelmann (KIT), daughter of Hannes, Gerd baumgarten (IAP)

 

 

Published: 30. April 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

Andøya Rakettskytefelt Changes Name to Andøya Space Center

Andøya Rocket RangeThe old name, Andøya Rakettskytefelt has been around since the 1960s, and in addition to this there has been an English variant – Andoya Rocket Range. This is now history. Friday, 25.4 in 2014, it was decided by the owners, the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, and Kongsberg Defence System that the new name should be Andøya Space Center. The new name was announced for the public by the Prime Minister of Norway, Erna Solberg, during her visit at Andøya Rocket Range on April 29th:

“- More than fifty years since Norway took the plunge into space – with the first launch from Andøya, it is decided that Andøya Rakettskytefelt should be renamed. Under the name Andøya Space Center you may continue the development into the future“, the Prime Minister said.

The purpose of the new name is to give a better indication what is really going on at the facilities in Oksebåsen at Andøya. The old name did not show the diversity in the services provided these days, nor was it well suited to indicate any future additions to the activities.

asc-logo

A new logo is also in place. Not to discard all similarities with the “old rocket range” ASC decided to keep the aurora symbol from the old ARR logo, but with a modernized touch. The new logo is harmonized with new and updated logos for our subsidiaries, NAROM and Andøya Test Center (ATC). The Andøya Space Center website will be up running soon at http://www.andoyaspace.no

Published: 3. April 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

Pressemelding: Reiselivet møtes i Romskipet Aurora

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, åpner workshopen på mandag.                   (Foto: Nordland fylkeskommune)

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, åpner workshopen på mandag. (Foto: Nordland fylkeskommune)

På mandag møtes ca 50 reiselivsaktører fra Lofoten, Vesterålen og Senja til to dagers workshop i Romskipet Aurora på Andøya Rakettskytefelt. Workshopen blir åpnet av fylkesråd Arve Knutsen og ordfører Jonni Solsvik.

I workshopen vil deltakerne få presentert romskipet, samt drøfte hvordan dette opplevelsessenteret kan bidra til å skape vekst lokalt og regionalt. I tillegg vil workshopen fokusere på distribusjon og salg av opplevelseskonsept, samt hvordan reiselivsaktørene på en bedre måte kan få til samhandling seg imellom lokalt og regionalt.

Reiselivssjef Roy Odd Schøyen skal lede workshopen, og det blir innledninger og foredrag av representanter fra Innovasjon Norge, Nordnorsk Reiseliv og Vikingmuseet på Borg i Lofoten.

Workshopen arrangeres i samarbeid med Nordland fylkeskommune og destinasjonsselskapene i Lofoten og Vesterålen.

Published: 8. January 2014 by: Kolbjørn Blix Dahle

Sponsorstøtte fra Andøya Rakettskytefelt

Andøya Rakettskytefelt deler ut støttemidler til frivillige lag og organisasjoner for unge i Andøy kommune.

På denne måten ønsker vi å bidra til å opprettholde et rikt og aktivt kulturliv i Andøy og gjøre kommunen til et attraktiv sted å bo på. Alle som driver med aktiviteter innen kunnskapsrettede tiltak, musikk, teater og idrett for barn og unge kan søke om midler fra Andøya Rakettskytefelt.

Vi gir ikke støtte til politiske partier eller aksjoner, eller aktiviteter med kommersielle formål.

Vi deler ut midler én gang pr. år, og søknadsfristen er 1.3 2014

Vennligst benytt vårt søknadsskjema: Søknad om sponsorstøtte

Mer informasjon om ordningen fås ved henvendelse til lederen av Markedsavdelingen: Kolbjørn Blix Dahle, telefon 76 14 45 42, kolbjorn@rocketrange.no

Published: 15. November 2013 by: Grande Jøran

HiNCube is to be launched 21. November 2013

HiNCube (Lars Helge Surdal, KDA)

21 of November HiNCube is to be launched from Yasny, Russia, after 6 years. HiNCube was started at Narvik university college in 2006 and was finished spring 2012.

This has been a student project based on voluntary work from students. Totally 67 students have participated in this work. Where they have made their own attitude system and integrated a camera to take picture of the Earth.

Follow the progress at hincube.cubesat.no

Published: 21. September 2013 by: Trond Abrahamsen

Press Release: Rocket Motor Problem During Launch

Motor problems in the first stage of a rocket launched from the Andøya Rocket Range led to the scramjet flight experiment part of the SCRAMSPACE research project being unable to take place. All launches with this type of motor are now suspended, and an international Failure Investigation Board has been appointed to find the cause of the incident.

The range can confirm that the SCRAMSPACE payload functioned as it should, and was in no way connected with the failure of the rocket.

On Wednesday, 18 September 2013 at 15:18 hours (CET) the Australian SSCRAMSPACE scramjet flight experiment was launched at the Andøya Rocket Range. The SCRAMSPACE project, led by The University of Queensland and involving 12 other international groups, aims to test the future potential of scramjet motor technology. The project has a total budget of about NOK 77 million (€9.6 million), including all development and personnel costs associated with both the ground-based and flight-based research.

The rocket launched was a two-stage configuration having an S-30 first stage and an Improved Orion second stage. According to the flight plan, the first stage was to land in water about 18 km northwest of Andenes. The second stage was to attain an altitude of more than 300 km and land in water 250 km northwest of Andenes.

The rocket strayed off course and had an unstable ascent. This was due to an unexpected event during ignition in the first stage motor early in the flight. The first stage motor landed in water at Moholmen, and the second stage motor and payload landed in water a few hundred meters northwest of the Andenes lighthouse. The Range telemetry antennas tracked the flight of the payload and consequently acquired data from the flight until contact was lost at an altitude of 383 meters before landing in the water. The scramjet payload functioned as it should and was not connected or responsible for the rocket motor fault. All systems on the payload were intact and functioning throughout the flight. The Australian managers of the project concluded that it had been technologically successful, though scientific expectations were not fulfilled because the flight did not proceed as planned.

Apparently the cause was a fault in the first stage thruster that occurred in ignition during the first phase of the flight. This rocket configuration has been much used in sounding rockets, as by Sweden (at the Esrange at Kiruna), Norway, Germany and Brazil. In recent years there have been many launches of rockets with the configuration from Andøya. There have been no previous accidents or problems with the configuration.

An international Failure Investigation Board has been appointed with members from Norway, Germany, Australia and Brazil. One of the tasks of this board is to determine the cause of the failure of the rocket motor. Until further notice, all launches using this motor have been suspended.

The Andøya Rocket Range has recovered the motor and the payload from the sea, and will retrieve the other motor early next week. The Failure Investigation Board‘s tasks include inspecting these parts of the rocket and payload.

For further information, please contact:

Kjell Bøen,
Head of Sounding Rocket and Balloon Division, Andøya Rocket Range
Tel: (+47) 907 87 686
E-mail: kjell@rocketrange.no

Page 1 of 1012345678910